Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A gyülekezet Tázláron

2012.10.19

 

Érsekcsanádi Vendégek Tázláron 2012-10-14-én
Kétszeres ünnepre jöttünk össze, október 14-én a tázlári baptista gyülekezetbe.
A délelőtti istentiszteleten azért adott hálát a helyi gyülekezet, mert a Teremtő Isten jóságos szeretetét érezhettük egész évben és ezt köszöntük meg imádságban, énekekben, versben, igeszolgálatban.
Urunk és Istenünk, gazdagon megáldotta gyülekezetünket, amiért hálát adtunk Mennyei Atyánknak.
A közös ebédet követően Érsekcsanádról érkezett közénk, meghívásunkra, a keresztyén „ Összhang” kórus.
Köszöntés és a közös gyülekezeti ének után hat, hálaadás témájú éneket énekelt a kórus.
Charpentien: Az Úrnak az égben hála
Josqin: Fogadd el hálaénekem
Clarke: Jertek áldjuk Istent
Nagy Istenem, ha …. szívem Feléd ujjong örömtele
Halmos L: Minden földek Istent dicsérjétek
Moonk: Hűséged végtelen
Ezt követően az érsekcsanádi baptista gyülekezet lelkipásztora, Vasadi Lajos a 103-ik zsoltár versek alapján hirdette az igét :
„ Áldjad én lelkem az Urat és egész bensőm az Ő szent nevét !”
- el ne feledkezz semmi jótéteményéről,
-megbocsátja minden bűnödet
-meggyógyítja minden betegségedet
-megváltja életed, kegyelemmel és irgalommal hajol le hozzád
-könyörülő és irgalmas az Úr, késedelmes a haragra
-amilyen magas az ég a földtől, olyan nagy az ő kegyelme az őt félők iránt
 A fenti igei gondolatok adták az alapot Vasadi Lajos lelkipásztor hálaadó témakörben kifejtett igemagyarázatához.
Ismét a vendégkórus énekelt újabb hat éneket:
Palestrina: Úr Jézus győztes nagy király             Veress: Mester a bősz vihar tombol
Bruckner: Ó Jézus éltem fénye                    Berkesi S. : Én nem tudom miért szeretett engem
„Mert úgy szerette Isten a világot” és végül:      „ Az Úr Őrizőm, pajzsom és Szabadítóm” című énekek éneklését követően, hangzott a gyülekezet közös éneklése: „ Zengjen Hálaének „
Hálás szívvel folytattuk a beszélgetést vendégeinkkel a szeretetvendégségen. Az istentisztetelen nagy örömmel hallgattuk a kórus éneklését, hiszen a vendégkórus nagytapasztalatú és a több éves szolgálataiban bizonyította már, hogy az általuk énekelt éneke mindegyike, zeneileg igen szépen kimunkált, finomra hangolt, tiszta, szívet és lelket melengető.
„ Isten Áldja meg Érsekcsanádi Vendégeink Szolgálatát és Életét!”
Szerényi József
2012.10.15.